تبلیغات
منابع طبیعی - مرتع داری
منابع طبیعی
یکشنبه 19 اردیبهشت 1389

مرتع داری

یکشنبه 19 اردیبهشت 1389

نوع مطلب :
نویسنده :مهدی صامتی

 

مرغ - مور cynodon dactylon
این نبات جمعی با نام مرغ معروف است و اغلب به عنوان هرز مزارع شناخته شده است. نام انگلیسی این گیاه Bermuda grass است . این گیاه نه تنها جهت احداث چرا گاه مناسب است بلکه به علت گسترش زیاد بوته ها و ساقه های خزنده زیرزمینی و روی زمینی (استولن) کشت آن در مناطق بادخیز و یا سواحل دریا و دریاچه جهت جلوگیری از فرسایش روز به روز بیشتر توسعه می یابد. در زمستان می توان از علوفه خوشخوراک و مغذی این گیاه در مناطق گرم برای تعلیف احشام استفاده نمود.


خواص گیاه شناسی : تکثیر این گیاه اکثراً به وسیله بذر صورت می گیرد ولی به کمک ریزوم و استولن نیز می توان آن را به صورت غیرجنسی تکثیر کرد.


شرایط زیست : مناسب ترین خاک برای رشد این گیاه خاک های سنگین رسی و شور می باشد، ولی روی هم رفته در خاک های حاصلخیز و مرغوب و زهکشی شده بهترین عملکرد به دست می آید. خاک های غنی از آهک و مواد ازته بهترین شرایط رشد را برای این نبات فراهم می نماید. خاک های شور و قلیایی و یا اسیدی اثر چندان سوئی در رشد این نبات ندارد. زیرا این گیاه قادر است در هر دو نوع خاک (قلیایی و اسیدی) محصول رضایت بخشی تولید نماید. بعضی از ارقام این نبات قادر هستند در شرایط سرد نیز م حصول خوبی تولید کنند. بذر سیاهرنگ این گیاه به کندی جوانه می زند و باید هنگام جوانه زدن در محیطی گرم قرار گیرد. کودهای ازته در رشد و نمو این گیاه تأثیر به سزایی دارند ولی در زمین های فقیر بایستی با دادن کودهایی مانند فسفر و پتاس و ازت گیاه را تقویت کرد. مناسبترین زمان کاشت این گیاه در بهار است. این نبات دارای برگهای زیاد بوده و مواد مغذی فراوانی نظیر کلسیم و فسفر دارد.


فصیل chloris
این گیاه دارای گونه های متفاوت بوده و عمومی چند ساله است. دارای برگ های باریک و تاخورده وبدون کرک است. این گیاه ویژه نواحی گرم بوده و در آب و هوای سرد قادر به رشد و نمو می باشد. این گیاه در خاک های شنی و زمین های زهکشی شده فقیر و تا حدودی قلیایی که جهت کشت پنبه یا یونجه مناسب نمی باشد رشد و نمو می نماید.
بهترین محصول در خاک های نسبتاً مرطوب به دست می آید ولی در نواحی خشک نیز می تواند مدتی به رشد خود ادامه دهد. این گیاه اکثراً در برابر شوری خاک و لگدمالی دامها مقاوم بوده و بزودی نقصان رشد خود را جبران می کند. از این گیاه به علت داشتن برگهای زیاد ساقه های ظریف جهت تولید علوفه خشک استفاده می نمایند. نام انگلیسی این جنس و نباتات finger grass است.

Oryzopsis michx.species
گیاهی است ویژه مناطق نیمه صحرایی و خشک و مقاوم به خاک های قلیایی یا برگ های بسیار باریک که اغلب ارتفاع آنها به بلندی ساقه گیاه می رسد. این گیاه دارای برگ هایی صاف است که اغلب پیچ می خورد و خوشه های انتهایی آن باز می باشد. زمین های شنی محیط مناسب جهت رشد این نبات است و انوع آن را می توان مخلوط با سایر نباتات علوفه ای در این گونه زمین ها کاشت . باید توجه داشت که بذرهای تازه برای کشت انتخاب نشود. جهت افزایش درصد جوانه زدن باید از بذرهایی که یک سال از عمر آنها گذشته باشد استفاده نمود. این نبات برای انواع احشام خوشخوراک است و به عنوان علوفه زمستانه به گاو، گوسفند و اسب داده می شود. بذرهای این گیاه که همراه با علوفه به مصرف تغذیه دام می رسد مواد پروتئینی فراوانی دارد. بیشتر این گیاه مناسب چرا بوده و زمان چرای آن فصل بهار است. نام انگلیسی این گیاه Rice grass است.

Phalaris arundinacea
این گیاه گیاهی علوفه ای یک ساله زمستانه و تابستانه است و دارای ریشه های زیر زمینی کوتاه و پراکنده و برگها معمولاً پهن و صاف و به رنگ سبز روشن می باشد. بذر این گیاه به رنگ قهوه ای تیره و یا خاکستری است که در زمان برداشت کرکدار است ولی پس از چندی کرک های آن از بین رفته و سطح بذر صاف می گردد.


شرایط زیست : بهترین محیط رشد برای این گیاه مناطق مرطوب و سرد است. در مقابل گرما و سرما چندان حساس نمی باشد و قادر است زمستان هایی را هم که سرما به زیر صفر می رسد تحمل نماید. همانطوری که هوای سرد جهت خواب زمستانه غلات لازم است برای این گیاه ضروری می باشد. خاک مناسب برای این نبات خاک های حاصلخیز و مرطوب و باتلاقی است . به ویژه در اراضی باتلاقی با خاکهای لوی و رسی مرغوب به دست آوردن بهترین محصول آسان تر و بهتر صورت می گیرد. این گیاه برای اراضی باتلاقی نمکی و یا خاک های قلیایی مناسب نمی باشد سیلاب و یا غرقاب شدن این نبات چه در مواقع خواب و چه در حال رشد زیانی به بار نخواهد آورد.
کشت این نبات در پاییز و بهار امکان پذیر است ولی در مناطقی که شرایط جوی اجازه دهد باید آن را در بهار کشت نمود. این نبات را مخلوط با غلات جو و یولاف نیز می کارند که پس از برداشت غلاف گیاه مزبور چراگاه خوبی در پاییز و اوایل زمستان تولید می کند.


موارد استفاده : علوفه این گیاه خوشخوراک و آبدار می باشد و از این لحاظ برای چراگاه بسیار مناسب است. چراگاه این گیاه برای گاو های شیری مناسبتر از گوسفندان می باشد. این نبات را می توان برای تولید علوفه خشک نیز کشت نمود ولی باید میزان تراکم بذر را بیشتر انتخاب کرد.

بونو Aeluropus repens
این یاه دارای استولن بوده و قادر است چمن بهم فشرده ای را تولید کند. این نبات که در خاک های نسبتاً شور یافت می شود قادر است در برابر طغیان و سیل و خشکی تابستان موقتاً زنده بماند.این نبات در ظاهر شبیه مرغ است ولی خوشه آنها سنبله های متراکمی را تشکیل می دهند. بونو در تمام نواحی شوره زار از شمال آفریقا و جنوب اروپا تا پاکستان و ترکستان پراکنده است و می تواند خود را با درجه حرارتهای بالا وفق دهد. دارای سیستم ریشه ای طویل است و تا دو متری می تواند در خاک نفوذ کند. این نبات در مقابل چرای مفرط برای مدتی طولانی مقاوم می باشد. در مواقعی که غلظت کلریدهای خاک زیاد باشد این گونه گیاهان توانایی رشد نخواهد داشت و نباتات نمک دوست از خانواده اسفناج جای آنها را می گیرند.


جو سیخ Arrhenatherum elatius
این گیاه دارای ریشه های انبوهی می باشد که به صورت رشته های سطحی درآمده است. نام انگلیسی این گیاه Tall oagrass است برای این گیاه خاک های خوب و زهکشی شده بر دیگر خاکها ترجیح دارد و با زمین های شنی سبک یا سنگلاخی سازش بیشتری نشان می دهد.
این گیاه در خاک هایی که دارای مواد معدنی اسید فسفریک و نمک های پتاسیم باشد عملکرد مناسبی دارد. چنانچه شرایط جوی اجازه دهد در زمستان معتدل و نزولات آسمانی کافی در پاییز برای حصول نتیجه بهتر زمان کاشت را در پاییز انتخاب نمایید. ولی در صورتی که زمستان محل سرد و سخت باشد بایستی زمان کشت را به بهار موکول نمود. این گیاه را اغلب به صورت چرا و علوفه سبز مورد استفاده قرار می دهند. کشت مخلوط این گیاه با شبدر و حتی یونجه و یا بعضی از نباتات خانواده لگومینوز نتیجه رضایت بخشی خواهد داد. بهترین زمان برداشت م حصول این علوفه زمانی است که کدش گیاه زرد شده باشد.


تیل – بید گیا – علف قی سگ Eragross Beauv sp
نباتی است که در تمام مناطق گرم یافت می شود. برخی از آنها مصرف علوفه ای دارد و برخی دیگر برای جلوگیری از فرسایش در دامنه ها کاشته می شود و برخی نیز به عنوان علف هرز شناخته شده است. این نبات در خاک های فقیر به میزان فراوانی بذر و علوفه تولید می کند و از این رو جهت کشت در دامنه ها و احداث مراتع مناسب به نظر می رسد. این نبات در مقابل سرما مقاومت زیادی ندارد. این گیاه با انواع خاک های مختلف سازش دارد ولی روی هم رفته زمین های لومی شنی برای آن مناسب تر است. خاک های خیلی مرطوب و باتلاقی به هیچ وجه محیط مناسبی برای رشد این جنس نمی باشد. عموماً در خاک های فقیر نسبت به سایر علوفه های گرامیه رشد بهتری دارد ولی در زمین های حاصلخیز و غنی محصول رضایت بخش تری تولید می نماید. از مواد غذایی مورد احتیاج این نبات ازت و فسفر را می توان نام برد. زمان کاشت این نبات بهار به ویژه هنگامی که حرارت خاک به اندازه کافی رسیده باشد.


علف پشمکی بدون ریشک Bromus inermis leyss
این گیاه دارای برگهای باریک و آویزان است و سریعاً به وسیله ریزوم رشد نموده و تحت شرایط مناسب عرصه را بر سایر گیاهان مخلوط تنگ می نماید. این نبات دارای ریشه نسبتاً عمیقی است و در مقال خشکی و گرما مقاوم می باشد و به همین جهت نیز قادر است در تابستان گرم به رشد و نمو خود ادامه دهد. در زمین های که کمبود ازت وجود دارد این گیاه پس از گذشت چند سال از ادامه رشد و نمو بازمانده زرد رنگ می شود و میزان محصول آن کاهش می یابد. در مناطق بیش از حد مرطوب و یا اراضی بدون رطوبت کافی، کمبود ازت و عدم جذب آن مشاهده می گردد. این گیاه رشد اصلی خود را اول بهار شروع نموده و تا فرارسیدن سرمای پاییز به رشد و نمو خود ادامه می دهد. موقع رسیدن گیاه زمانی است که خوشه ها رنگ سبز خود را از دست داده به رنگ قهوه ای درآمده و خشک شده باشند.


شرایط زیست : این گیاه ویژه مناطق خشک و یا نیمه مرطوب با آب و هوای سرد است که در آب و هوای گرم و نسبتاً گرم نیز رشد و نمو می نماید. از این نبات می توان به عنوان چراگاه و علوفه خشک استفاده نمود. کشت مخلوط آن با یونجه به علت خوشخوراکی ویژه ای که دارد بسیار مناسب است. بهترین خاک برای رشد این گیاه خاک های لومی عمیق است ولی این گیاه در خاک های شنی سبک نیز به خوبی رشد می نماید. خاک های حاوی مواد غذایی از ته و یا زمین های قلیایی می تواند شرایط رشد آن را تکمیل نماید.
این گیاه را می توان علاوه بر کشت مخلوط با یونجه با انواع نباتات علوفه ای دیگر از قبیل شبدر شیرین یا شبدر قرمز نیز کشت نمود. چنانچه خاک متمایل به اسیدی باشد می توان به جای مخلوط کردن آن با یونجه و یا شبدر شیرین از شبدر قرمز استفاده نمود. پس از پاشیدن بذر این گیاه بر روی زمین استفاده از غلطک برای چسبانیدن بذر به خاک توصیه می شود. زمان کاشت این گیاه اوایل بهار و یا اواخر زمستان هنگامی که سرما اجازه کشت دهد و یا اوایل پاییز که آغاز بارندگی است می تواند باشد. در خاک های فقیر و شیب های تند می توان با استفاده از شبدر شیرین جهت جلوگیری از فرسایش درصدد کشت پائیزه برآمد. برای این منظور سال اول شبدر شیرین را به تنهای کشت نموده و در سال دوم که زمین از نقطه نظر مواد غذایی غنی گردیده با دیسک اقدام به کشت کرد. ساقه های شبدر شیرین در حفظ آب و جلوگیری از تبخیر کمک فراوانی می نماید.


Bromns tomentellus Bioss
این گیاه گیاهی چمنی و انبوه است که دارای ریشه های قوی و برگهای فراوان بوده و به خوبی سطح خاک را می پوشاند این نبات خوشخوراک پس از تشکیل بذر خوشخوراکی خود را از دست می دهد. این نبات گرامینه ویژه نواحی کوهستانی خاورمیانه و خاور نزدیک با نزولات آسمانی حداقل 200 میلی متر سالیانه و زمستان های سرد و خیلی سرد می باشد. در برخی مواقع چرا مفرط مانع یا سبب به تعویق افتادن گل کردن این گیاه علوفه ای گرامینه می گردد. گونه نبات فوق گیاهی مناسب جهت احیاء اراضی بایر، کوهستانی به ویژه به منظور چراگاه می باشد و چندین سال به وسیله تجدید نسل طبیعی حفظ گردیده تکثیر می یابد. بهتر است اکو تیپهایی که مدت زمان بیشتری سبز باقی می ماند انتخاب و تکثیر گردد.


چچم lolium species
به دو گونه از جنس Lolium باید توجه نمود.
1) چچم چمنی Lolium pernne چچم ریشک دار (lolium multiflorum)
A) چچم ریشک دار :
سنبله های این گیاه اغلب دارای ریشک است و دارای برگهای کوتاه و خشبی و ناودانی شکل است. باید توجه شود که این گیاه برای جوانه زدن مدتی وقت لازم است و در اوایل کشت رشد آن چندان سریع نمی باشد ولی پس از جوانه زدن در عرض مدت کوتاهی علوفه مناسبی تولید می نماید. این گیاه برای حیوانات دارای کیفیت علوفه ای مناسب است. در یک فصل چندین بار از این گیاه محصول برداشت کرد و کشت بهاره آن موجب پدید آوردن چراگاهی مناسب و دائمی می گردد که با پوشش و رشد سریع خود امکان چرا را به نحو احسن فراهم می نماید. ضمناً می توان بذر این نبات را با غلات پاییزه در بهار به صورت مخلوط کشت نمود و از دوام بیشتر آن استفاده کرد. گیاه فوق با خوشخوراکی مطلوب می تواند موقتاً برای ماکیان و مرغ داریها مزرعه چرای مناسبی ایجاد نماید. کشت این گیاه در پاییز جهت احداث چراگاه های دائمی و فراهم کردن پوشش سبز نباتی امکان پذیر می باشد.
چچم دائمی یا چچم چمنی : به طور کلی فاقد ریشک است و ساقه آن به طرز محسوسی تاخورده است و برگهایش به صورت ا شده ای درآمده است. این گیاه در مقابل سرمای زمستان مقاوم است. این گیاه به خاک معینی احتیاج ندارد و حتی در مناطقی که خاک آن مرطوب است به عمل می آید ولی در خاک های بیش از حد مرطوب نمی تواند عملکرد رضایت بخشی تولید نماید. این نبات در خاک های حاصلخیز و غنی از مواد غذایی عملکرد بسیار رضایت بخشی تولید می کند.
چچم را می توان در پاییز و بهار کشت نمود، چنانچه منطقه مورد نظر دارای زمستان های سخت و سرد و خاک زراعی سنگین باشد باید زمان کشت را به بهار موکول نمود کشت بهاره را باید در اواخر اسفند ماه یا حتی زودتر شروع نمود و معمولاً در مناطقی که دارای تابستان معتدل و یا سرد توأم با نزولات آسمانی کافی باشد اقدام به کشت بهاره می نمایند.


موارد استفاده : برداشت جهت علوفه خشک در مرحله ای که دانه ها شیری یا خمیری شده است صورت می گیرد. علوفه خشک این گیاه دارای رنگ سبز روشنی است که نشانه مرغوبیت علوفه می باشد. این گیاه به علت دارا بودن برگ های ظریف و ساقه های باریک علوفه خشک مرغوبی تولید می کند که برای گاو و گوسفند به ویژه اسب بسیار مناسب است. رشد سریع زمستانه و بهاره این گیاه پس از گذشت چند ماه از بذرکاری آماده چرا می گردد.
تا حدودی می توان این گیاه را تحت چرای منوط قرار داد و یا بقایای حاصل از چرا را در برخی موارد به صورت سبز به مصرف تغذیه احشام رسانید. چچم را باید در موارد استفاده موقت به صورت مخلوط کشت نمود. از این گیاه در موارد خاص برای احداث چمن به ویژه چمن زمستانه استفاده می شود. در چمن هایی که سبزی خود را در زمستان ازدست می دهند می توان به کمک کشت این گیاه جلوه از دست رفته چمن را باز داد و ظاهر سبز آنرا حفظ نمود. این نبات از آن جهت که مدت کوتاهی زمان می برد تا جوانه بزند و تولید پوشش سبز انبوهی که مخلوط با چچم ریشک دار کشت می گردد.
Cialis prices
جمعه 17 فروردین 1397 06:10 ب.ظ

Perfectly spoken really. .
cialis e hiv cialis online holland we like it safe cheap cialis cialis 20mg preis cf order cialis from india cialis generika in deutschland kaufen buy generic cialis dosagem ideal cialis we choice cialis pfizer india cialis dose 30mg
Cialismed
یکشنبه 27 اسفند 1396 09:05 ب.ظ

With thanks, Loads of facts.

cialis for sale south africa cialis official site weblink price cialis venta de cialis canada cialis italia gratis acquistare cialis internet cialis 20mg preis cf enter site natural cialis cialis baratos compran uk price cialis per pill
Foot Complaints
دوشنبه 16 مرداد 1396 01:26 ب.ظ
Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, as well as the content!
ettiemismit.blogas.lt
جمعه 29 اردیبهشت 1396 04:47 ب.ظ
What's up, just wanted to tell you, I enjoyed this article.
It was inspiring. Keep on posting!
http://savannawhittenburg.blogas.lt
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 07:57 ب.ظ
Heya just wanted to give you a brief heads up and let you know
a few of the pictures aren't loading correctly.
I'm not sure why but I think its a linking issue.

I've tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.
BHW
جمعه 8 اردیبهشت 1396 12:42 ق.ظ
It's genuinely very complicated in this active life to listen news on TV,
so I just use internet for that reason, and take the newest information.
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 08:01 ب.ظ
hi!,I like your writing so a lot! share we keep in touch more approximately your article on AOL?
I require an expert in this space to resolve my problem.
Maybe that's you! Having a look forward to peer you.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر